PROMAR;

  • Yasalar ve yönetmeliklere bağlı kalarak sürekli gelişimini sağlayacak verimliliği ve iş hacmini artırmak amacıyla daima yeni kaynaklar yaratacak ve yeni oluşumlar içerisinde yer alacaktır.
  • Endüstriyel kimyasallar üreticisi olarak insan sağlığının ve çevrenin korunması, teknik emniyetin sağlanması konularında benimsediği uluslararası yöntem ve anlayışları kurumsal olarak uygulayacak ve iletişimde olduğu tüm çevrelere yayılmasını sağlayacaktır.
  • Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunarak yerli ve yabancı müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayacak, kalitenin sürekliliğini oluşturarak güvenilir markalar yaratacaktır. Akıllı satış yöntemleri ile yeni gelişen pazarlarda faaliyet göstererek iş hacmini büyütecektir.  Müşteri ve tedarikçileri ile daima işbirliği yaparak karşılıklı gelişmeyi temin edecektir.
  • Firma kültürünün temel unsurlarından olan çalışan memnuniyetini artırmak ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla personelin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlayan faaliyetler düzenleyecektir.