Promar Çevre Politikası

PROMAR, çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için; tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutmayı ve etkilerini azaltmayı, çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmayı amaçlar.

PROMAR;

  • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
  • Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
  • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı,
  • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.